Vuxna får inte tandvård på den svenska landsbygen

Search Dental Tribune

Vuxna får inte tandvård på den svenska landsbygen

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Folktandvården i glesbygden hinner inte med vuxna patienter,
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

måndag, 1. augusti 2022

save

STOCKHOLM.Folktandvården slår nu larm om att vuxna inte får tandvård på den svenska glesbygden.
En färdig rapport om hur tandvården kan bli bättre ligger sedan länge på regeringens bord, men det verkar ratas av en närmast enig riksdag.

Frågan om hur tandvårdssystemet kan bli mer resurseffektivt och jämlikt har utretts i två år, på uppdrag av regeringen. Men fortfarande finns inga skarpa förslag.
Samtidigt kämpar många glesbygdsregioner med tandläkarbrist, vuxna får vänta länge eller förgäves på en tandläkartid.
Den statliga tandvårdsutredningen kom fram till att människors behov av tandvård bör styra mer.
Enligt utredningen är ett sätt att sänka åldern för gratis barntandvård till 19 år. I dag går gränsen vid 23 år.
Men Folktandvården tycker snarare att nuvarande regler leder till felprioriteringar och vill begränsa den fria barntandvården.
Man menar att allt för stora resurser läggs på en frisk grupp i stället för att prioritera äldre personer med högre risk.
Folktandvården anser att vuxna patienter inte hinns med.
Ett förslag är därför att privata tandläkare ska få ett tydligare krav på sig att ta emot fler barn som patienter.
Det förslaget har inte stöd bland riksdagspartierna, enligt en sammanställning som Dagens Nyheter har gjort.
Endast två av åtta riksdagspartier svarar ja på DN:s fråga om de anser att kraven på privattandläkare ska skärpas.
Tandvårdsutredningens formulering dock vagare. Där talas det om att ”förtydliga” att privata vårdgivare ska ”samverka” med regionerna i deras planering och utveckling av tandvården.
Trots att tandvårdsutredningen legat färdig i ett och ett halvt år är det oklart om det kommer några skarpa politiska förslag före valet.

Källa: Dagens Nyheter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement