Dental Tribune Sweden

Search Dental Tribune

News
View all
Studie undersöker samband mellan torra ögon och muntorrhet

OSLO, Norge: Även om torra ögon och muntorrhet, xerostomi, båda har studerats omfattande oberoende av varandra, är deras förhållande fortfarande ...

save
Hög sjukfrånvaro inom tandvården

STOCKHOLM. Försäkringskassan presenterade under sommaren siffror över sjukskrivningar i olika yrken, branscher och sektorer under 2021. Det största ...

save
Vuxna får inte tandvård på den svenska landsbygen

STOCKHOLM.Folktandvården slår nu larm om att vuxna inte får tandvård på den svenska glesbygden. En färdig rapport om hur tandvården kan bli ...

save
Den mentala hälsan hos tandläkare och tandhygienister under pandemin undersökt i ny studie

CHICAGO, USA: I en amerikansk studie har forskare nyligen utvärderat den mentala hälsan hos tandläkare och tandhygienister under covid-19-pandemin.

save
advertisement
Regeringen vill skärpa kontrollen av den privata tandvården

STOCKHOLM. Regeringen vill intensifiera jakten på felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom den privata tandvården och rent fusk med ...

save
Mindre ont med ny sorts tandställning

MALMÖ. Barn känner klart mindre smärta med en ny typ av tandställning jämfört med en konventionell. Det visar en forskningsstudie som jämfört ...

save
Britta Björkholm ny generaldirektör för SBU

STOCKHOLM. Regeringen har beslutat att Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Hon...

save
Dental erosion ökar i Danmark

KÖPENHAMN. En undersökning gjord av den danska tandläkarforeningen visar att tanderosion ökar bland befolkningen. Den danska ...

save
advertisement
Regeringen tillsätter utredning om stärkt stöd till tandvård för personer utsatta för våld

STOCKHOLM. Regeringen anser att det är viktigt att samhället säkerställer att personer som utsätts för våld i nära relationer får rätt stöd. ...

save
Ny projektledare för Riksstämman

STOCKHOLM.Johanna Holmudd är ny projektledare för Riksstämman och ser med spänning och fram emot att få vara med och genomföra årets evenemang i ...

save
Kriget i Ukraina skapar kaos för internationella tandläkarstudenter

KIEV, UKRAINA: Tusentals internationella tandläkarstudenter som har bedrivit sina studier i Ukraina det senaste året kommer inte att kunna slutföra ...

save
Thailand ska locka turister med billig tandvård

BANGKOK, Thailand: Thailand ska bli ett internationellt nav för tandvård. Planen är att locka utländska turister med landets tandvårdstjänster för...

save
Riksstämman och Swedental flyttar till Umeå 2023

UMEÅ. Nästa år kommer den odontologiska riksstämman och Swedental att genomföras i Umeå. Idén är enligt Maria von Beetzen, ordförande för ...

save
Fler än 7 000 besökte EuroPerio i Köpenhamn

KÖPENHAMN: Den 15-18 juni samlades den internationella tandläkarkåren i Köpenhamn för den tionde EuroPerio, världens ledande kongress inom ...

save
Hög smärtintensitet är en riskfaktor för svår TMD

BERGEN, Norge: Befintlig forskning visar att temporomandibulär dysfunktion (TMD) är den näst vanligaste källan till funktionshinder och smärta i ...

save
IDS i Köln fyller 100 år

KÖLN. I mars nästa år möts hela den globala dentalmarknaden i Köln för IDS (International Dental Show). Det är den 40:e upplagan av evenemanget ...

save
Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom

STOCKHOLM. Akuta hjärt-kärlhändelser orsakas inte av invasiv tandbehandling, enligt en nypublicerad systematisk översikt och ...

save
Barn med friska tänder kan prioriteras bort för att korta väntetider

BLEKINGE. Folktandvården i länet föreslår att barn med friska tänder ska prioriteras bort, till förmån för akuta åtgärder för vuxna.

save
Folktandvården i Västerbotten slutar erbjuda försäkring för tandvård

VÄSTERBOTTEN. Folktandvården i Västerbotten slutar att erbjuda försäkring för tandvård. Anledningen är att resurserna inom tandvården endast ...

save
Tandvård mot tobak i Almedalen

GOTLAND. Föreningen Tandvård mot tobak kommer att vara på plats i Almedalen på Gotland under vecka 27. Enligt föreningen luras fler och fler in i ...

save

Hur får vi tandläkare till glesbygden?

GOTLAND. Hur får vi fler tandläkare att flytta ut från storstadsområdena? Vad är viktigt för att glesbygden ska bli attraktivt? ...

save

Läkemedelsverkets nya avgift skjuts upp till 30 september

STOCKHOLM. Regeringen har beslutat om en ny modell för finansiering av Läkemedelsverkets verksamhet med tandteknik och andra medicintekniska produkter....

save
Jönköping vill starta ny tandläkarutbildning

JÖNKÖPING. Jönköpings universitet vill starta en ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept. Ansökan skickades till regeringen i...

save
advertisement
advertisement