Acceptabel kvalitet på digitala implantatavtryck

Search Dental Tribune

Acceptabel kvalitet på digitala implantatavtryck

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

onsdag, 7. september 2022

save

Användningen av intraorala skannrar (IOS) för digitala implantatavtryck i daglig klinisk praxis ökar.
Emellertid har det inte funnits någon forskning om noggrannheten av digitala implantatavtryck i kliniska studier.
En nyligen publicerad strukturerad översikt visar att noggrannheten hos den modernaste utrustningen ändå tycks vara kliniskt acceptabel.

I studien genomfördes en elektronisk databassökning i december 2021 med MeSH-termer och fritextsökning av de engelskspråkiga studier som behandlade noggrannheten av digitala implantatavtryck i kliniska studier som involverade minst 10 patienter. Alla kliniska indikationer övervägdes.

Åtta publikationer mellan 2014 och 2021 matchade granskningskriterierna. De visade dock på betydande skillnader. Antalet implantat inom studierna varierade från 1 till 6, och antalet patienter varierade från 10 till 39. Den äldsta studien (2014) visade den största avvikelsen för linjära avstånd vid 1000 ± 650 µm, medan de andra studierna rapporterade data i intervallet 360 ± 46 µm till 40 ± 20 µm. I en studie rapporterades inga numeriska data och alla studier jämförde digitala och konventionella implantatavtryck.

Antalet kliniska studier om noggrannheten av digitala implantatavtryck är lågt. Således kunde påverkan av olika faktorer, såsom skanningsvägen eller skanningskroppen, inte identifieras. Men noggrannheten hos de senaste studierna för digitala implantatavtryck hos patienter visade sig vara kliniskt acceptabel.
Ändå måste överföringsfelet fortfarande beaktas vid tillverkning av implantatstödda restaureringar.

Accuracy of digital implant impressions in clinical studies: A systematic review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement