Tandläkaren kan vara den som upptäcker apkopporna först

Search Dental Tribune

Tandläkaren kan vara den som upptäcker apkopporna först

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
I en fjärdel av fallen upptäcks apkoppor i munnen allra först.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

måndag, 19. september 2022

save

STOCKHOLM. I cirka en fjärdedel av fallen med apkoppor är de första tecknen sår, fläckar och papler i den orala slemhinnan.
Det betyder att det kan vara tandläkaren som upptäcker de första tecknen.

Apkoppor (engelska monkeypox) är en zoonos, en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Viruset upptäcktes först hos apor och fick därför namnet apkoppor, men viruset har framför allt hittats hos olika typer av gnagare i Central- och Västafrika.
Även om det inte är helt klarlagt bedöms det vara gnagare i begränsade områden i Afrika som vanligen sprider sjukdomen till människor.
Världshälsoorganisationen WHO beslutade i juli i år att utbrottet av apkoppor ska klassificeras som ett internationellt hot mot människors hälsa.
De senaste veckorna verkar dock smittspridningen ha planat ut, i alla fall i västvärlden.
168 fall av apkoppor har hittills bekräftats i Sverige, huvudsakligen är det män i åldern 20–65 år som drabbats.
Spridningen sker främst genom sexuella kontakter, men även via direkt eller indirekt kontakt med kroppsvätskor.

Hos 25 procent av fallen med apkoppor är de första tecknen sår, fläckar och papler i orala slemhinnan, vilket betyder att det kan vara hos tandläkaren som de första tecknen observeras.
Andra symtom är huvudvärk, feber, muskel- och ryggvärk, hudrodnad och genitala sår.
Vanliga skyddsåtgärder vad gäller kontakt- och aerosolsmitta i en tandläkarklinik är sannolikt tillräckliga för att förhindra smittspridning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement