Ny bok om bettfysiologi för tandsköterskor och tandhygienister

Search Dental Tribune

Ny bok om bettfysiologi för tandsköterskor och tandhygienister

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Innehållet i boken är direkt riktat till tandsköterskor och tandhygienister att praktisera i deras kliniska vardag.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

tisdag, 23. augusti 2022

save

STOCKHOLM. Boken tydliggör tandsköterskans och tandhygienistens roll i det bettfysiologiska tandvårdsteamet. Den ger fördjupade kunskaper och färdigheter i bettfysiologi och innehåller moment direkt riktade till tandsköterskor och tandhygienister att praktisera i deras kliniska vardag. Innehållet baseras på den senaste forskningen.

Begreppet bettfysiologi kan ibland misstolkas då tandvårdsteamet idag har större fokus på utredning, diagnostik, behandling och utvärdering av orofacial smärta och käkfunktionsstörningar än på bettets funktion.

Boken tar upp bettfysiologiska utredningsmetoder, varför undersökningarna utförs och hur. Den innehåller även information om delegerat arbete, vad som krävs för att kunna bedriva egen behandling samt olika roller på specialistkliniker. I slutet av varje kapitel finns instuderingsfrågor och boken avslutas med en ordlista.
Boken vänder sig till tandsköterskor och tandhygienister verksamma inom allmäntandvård eller på specialistkliniker i bettfysiologi. Den lämpar sig även som kurslitteratur under grundutbildningen.

Boken är skriven av ett flertal författare vid landets samtliga lärosäten och större specialistcentrum. Huvudredaktörer är EwaCarin Ekberg och Erik Lindfors. EwaCarin Ekberg är specialist i bettfysiologi och verksam som professor vid avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion, Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.
Erik Lindfors är specialist i bettfysiologi, övertandläkare och medicine doktor vid Specialisttandvården Kaniken, Folktandvården i Uppsala län och Institutionen för kirurgiska vetenskaper, odontologi och maxillofacial kirurgi, Uppsala universitet. Forskningsansvarig inom folktandvården i Uppsala län.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement