Mindre ont med ny sorts tandställning

Search Dental Tribune

Mindre ont med ny sorts tandställning

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Docent Liselotte Paulsson har tillsammans med doktorand Kristina Johansson gjort studien som jämför två olika typer av tandställningar och upplevelser av smärta.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

fredag, 22. juli 2022

save

MALMÖ. Barn känner klart mindre smärta med en ny typ av tandställning jämfört med en konventionell. Det visar en forskningsstudie som jämfört upplevelser av smärta under den första veckan av tandreglering.
– Det är en signifikant skillnad i deras upplevelse av smärta, säger Liselotte Paulsson, docent i ortodonti vid Malmö universitet.

Studien omfattar 132 barn och ungdomar i åldrarna 12-17 som har problem med att tänderna sitter för trångt. De har behandlats med fasta tandställningar på specialistkliniker vid Malmö universitet, en privat klinik i Helsingborg samt två folktandvårdskliniker i Östersund och Falun. 70 av ungdomarna behandlas med en konventionell tandställning där själva metallbågen fästs med en gummiring till brickorna som klistras på tänderna. 62 av dem har en ny typ – så kallad självligerande - där bågen fästs med en metallucka. Ungdomarna har svarat på enkäter om smärta i början, under och i slutet av den tvååriga behandlingen med fast tandställning.

I studien har man vidgat tandbågarna där tänderna sitter trångt, inte genom att dra ut tänder för att skapa plats. Behandling med fast tandställning kan göra väldigt ont, och i studien fick patienterna gradera sina upplevelser av smärta. Det visade sig att de med den konventionella tandställningen kände högre smärta än barnen som fått den nya varianten med ”lucka”. För smärta i framtänderna rapporterades ett medelvärde på 7,18 för den konventionella gruppen på en tiogradig skala, i den andra gruppen blev resultatet 5.96.

– Ungdomarna hade mest ont andra dagen med tandställning. 72 procent av dem med konventionell tandställning uppgav att de fick ta smärtstillande tabletter dag två, i den andra gruppen var det 54 procent, säger Liselotte Paulsson.

Förvånande var att flickor kände mindre smärta än pojkar, generellt har det visat sig i andra studier att flickor och kvinnor har lägre smärttröskel och rapporterar högre smärta.
- Eftersom det brukar vara fler flickor än pojkar som önskar och får behandling med tandställning är könsskillnader viktiga att studera ytterligare. Det kan bidra till ökad jämlikhet, säger doktorand Kristina Johansson.

Studien går nu vidare att med att jämföra aspekter kring livskvalitet, bieffekter och hälsoekonomi för respektive tandställning.
– Eftersom den självligerande tandställningen är dyrare får kostnaderna vägas mot patientens upplevelser och behandlingsresultat, säger Liselotte Paulsson som kommer göra en ny uppföljning med patienterna efter fem år.

Källa: Malmö universitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement