Malmö universitet ska utbilda tandhygienister

Search Dental Tribune

Malmö universitet ska utbilda tandhygienister

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Malmö universitet planerar för ett första intag av studenter hösten 2023.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

torsdag, 22. september 2022

save

MALMÖ. Malmö universitet startar en treårig tandhygienistutbildning.
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har  beslutat att lärosätet får utfärda tandhygienistexamen.
Det innebär att Malmö universitet nu kommer att utbilda inte bara tandläkare och tandtekniker utan även tandhygienister.

Malmö universitet lämnade in en ansökan 2021. I våras begärde tillsynsmyndigheten en komplettering av ansökan inom två av bedömningsområdena, vilket lärosätet också lämnade in.
Den 21 september kom beskedet från UKÄ: Malmö universitet får utfärda tandhygienistexamen.
– Vi är jätteglada över beskedet. Vi har nu börjat planera för ett första intag av studenter hösten 2023.
Det känns viktigt att kunna bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i södra Sverige, säger Gunilla Klingberg, dekan vid Odontologiska fakulteten.

Under de senaste åren har Odontologiska fakulteten lagt ner ett omfattande arbete för att stärka kunskaps- och forskningsområdet oral hälsa och tandhygienistprofessionen. Som en del i satsningen startade Malmö universitet 2020 en forskarskola i oral hälsa med bland annat tre doktorandtjänster vid Odontologiska fakulteten.

– Det är väldigt glädjande att Malmö universitet nu får förutsättningar att långsiktigt stärka utbildning och forskning inom området oral hälsa, säger rektor Kerstin Tham.
–Här i Malmö har vi en lång tradition av att jobba i team över utbildningsgränserna och vi har verkligen saknat att inte ha hela tandvårdsteamet komplett.
Tandhygienister från Malmö kommer nu att bidra i det viktiga hälsofrämjande arbetet inom oral hälsa, säger Liselotte Paulsson, vicedekan med ansvar för utbildning.
Jag vill rikta mitt stora tack till alla engagerade medarbetare som har lagt ner ett stort arbete med att skriva denna ansökan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement