Läkemedelsverkets nya avgift skjuts upp till 30 september

Search Dental Tribune

Läkemedelsverkets nya avgift skjuts upp till 30 september

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Efter kritik har Läkemedelsverket skjutit upp faktureringen av den nya registreringsavgiften till den 30 september.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

tisdag, 14. juni 2022

save

STOCKHOLM. Regeringen har beslutat om en ny modell för finansiering av Läkemedelsverkets verksamhet med tandteknik och andra medicintekniska produkter. Det innebär en ny omfattning för avgiftsfinansierad verksamhet och märkbart högre avgifter. Men efter kritik har myndigheten skjutit upp faktureringen av avgiften till den 30 september.

Läkemedelsverkets nya årsavgift ska täcka kostnaden för myndighetens verksamhet att bedriva tillsyn, svara på frågor, ge information och hålla register. De särskilda avgifterna ska täcka kostnaden för respektive ärenden.

Förfallodatum för fakturor enligt de nya årsavgifterna har skjutits fram till 30 september 2022. Detta för att ge utrymme till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta övergången till de nya årsavgifterna för tillverkare och auktoriserade representanter. Det finns dock i dagsläget ingen prognos om vad utfallet kan bli. Du som har en faktura enligt de nya årsavgifterna behöver alltså inte betala den förrän efter sommaren.

Uppskjutandet av förfallodatum påverkar inte statusen för registreringen hos Läkemedelsverket.

Betalas inte fakturerad avgift inom angiven tid skickar Läkemedelsverket ut en påminnelse. Om avgiften efter påminnelsen inte har betalats kan den obetalda fakturan överlämnas till inkasso.

Källa: Läkemedelsverket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement