Karies allt vanligare genom historien

Search Dental Tribune

Karies allt vanligare genom historien

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Förekomsten av karies i Europa har ständigt ökat, från yngre stenåldern till mitten av 1800-talet.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

lördag, 20. augusti 2022

save

STOCKHOLM. Förekomsten av karies i Europa har hela tiden ökat, från yngre stenåldern till år 1850.
Orsaken är framför allt mer tillgängliga kolhydrater, på grund av människans övergång från jägare/samlare till jordbrukare och även en diet av alltmer processad mat. Vid senmedeltiden till tidig modern tid sker en stor ökning, troligen på grund av att socker och andra fermenterbara kolhydrater introduceras.

Forskare vid Göteborgs universitet och Uppsala universitet har sammanställt 71 vetenskapliga artiklar i en systematisk översikt på karies i arkeologiska lämningar.
Förekomsten av karies visar sig ha ökat genom hela historien, från yngre stenåldern, cirka 11 000 får före vår tideräkning, till modern tid, cirka år 1850.
Karies blir genom århundradena allt vanligare, fler tänder har karies och fler personer får karies. Under yngre stenåldern har omkring hälften av de människor som levde då karies, i en tiondel av tänderna.
På 1700-talet har nästan 95 procent av befolkningen karies, och de flesta har det i mer än hälften av tänderna.

Det finns dock en stor variation genom historien vad gäller förekomst av karies mellan olika geografiska områden inom Europa, och mellan individer,. En variation som finns kvar än i dag, noterar författarna.
Denna variation överskuggas dock av att karies generellt blir allt vanligare genom historien.

Källa:
Tandläkartidningen
Caries Res; Bertilsson C et al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement