Jönköping vill starta ny tandläkarutbildning

Search Dental Tribune

Jönköping vill starta ny tandläkarutbildning

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jönköpings universitet vill starta en ny tandläkarutbildning.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

tisdag, 14. juni 2022

save

JÖNKÖPING. Jönköpings universitet vill starta en ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept.
Ansökan skickades till regeringen i mars 2022 och nu pågår arbetet med att konkretisera planerna för en ansökan om examensrättigheter för en ny tandläkarutbildning.

Bakom satsningen står Jönköpings universitet, Linköpings universitet (där studenterna ska samläsa med läkarstudenterna de två första åren) samt Region Jönköpings län, med Folktandvården och Odontologiska Institutionen, som redan idag erbjuder klinik, specialistutbildning och forskning inom samtliga nio odontologiska specialiteter.
Den gemensamma visionen är att skapa en nationellt ledande tandläkarutbildning och en odontologisk centrumbildning som bedriver praktiknära utbildning, forskning och utveckling i samverkan såväl nationellt som internationellt.

Bakgrunden till den nya satsningen är att det råder en stor brist på tandläkare i Sverige utanför de tre storstäderna. Det finns dessutom ett ökande behov av tandvård hos en åldrande befolkning och pensionsavgångarna skapar stora kompetensluckor.
Utbildningen planeras att i hög grad vara individanpassad med digital teknik och arbetssätt.

Avsiktsförklaringar om samarbete har tecknats med över hälften av Sveriges regioner som upprättar tandvårdskliniker där studenterna vid Jönköpings universitet planeras göra den  verksamhetsförlagda delen av sin utbildning. Dialog sker med ytterligare regioner i Sverige för att ansluta sig till konceptet.
Planen är att starta den nya utbildningen våren 2024, med cirka 30 utbildningsplatser per termin i full drift.

Källa: Jönköpings universitet

https://ju.se/om-oss/halsohogskolan/samarbeta/tandlakarutbildning-till-jonkoping-university.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement