Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom

Search Dental Tribune

Invasiv behandling av tänder ger inte akut kärlsjukdom

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Invasiv tandbehandling orsakar ine akuta hjärt-kärlhändelser, enligt en nypublicerad systematisk översikt och metaanalys.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

måndag, 20. juni 2022

save

STOCKHOLM. Akuta hjärt-kärlhändelser orsakas inte av invasiv tandbehandling, enligt en nypublicerad systematisk översikt och metaanalys. Kronisk parodontal inflammation är associerat med systemisk inflammation och en högre frekvens av kardiovaskulära händelser, som akut hjärninfarkt. Det är dock mindre känt om invasiv tandbehandling ökar risken för akut kärlrelaterad sjukdom.

En metaanalys på tre av studierna, där 533 175 personer ingick, rapporterades 124 344 hjärtinfarkter och 327 804 ischemiska strokes, visade att akuta hjärt-kärlhändelser inte blev van­ligare efter en invasiv tandbehandling.

Författarna ställde också frågan om invasiv tandbehandling ökar risken för akut hjärt-kärlhändelse hos patienter med komorbiditeter som medför ökad risk för akuta hjärt-kärlhändelser. Den enda studie som såg på detta kunde inte bekräfta något sådant samband här heller. Ytterligare studier behövs dock, och artikelförfattarna manar oavsett till försiktighet när invasiv tandbehandling planeras för en patient med skört hälsotillstånd och komorbiditet.

I översikten som helhet ingick 16 studier, nästan alla var registerstudier med data från olika länder och med olika etniska grupper. Risken för bias i de ingående studierna bedömdes som låg. En svaghet i översikten var att de ingående studierna var sinsemellan olika.

Källor:
Tandläkartidningen
J Clin Periodontol; Luthra S et al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement