Hög smärtintensitet är en riskfaktor för svår TMD

Search Dental Tribune

Hög smärtintensitet är en riskfaktor för svår TMD

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Temporomandibulär dysfunktion (TMD) är den näst vanligaste källan till funktionshinder och smärta i människokroppen. Foto: Shutterstock/Marcin Balcerzak)
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

torsdag, 23. juni 2022

save

BERGEN, Norge: Befintlig forskning visar att temporomandibulär dysfunktion (TMD) är den näst vanligaste källan till funktionshinder och smärta i människokroppen. En nyligen genomförd studie utvärderade riskfaktorerna för temporomandibulär dysfunktion hos patienter med långvarig refraktär TMD tre år efter deras inskrivning i ett nationellt tvärvetenskapligt utvärderingsprogram vid Haukelands universitetssjukhus i Bergen. Studien fann att de patienter som rapporterade högre nivåer av smärtintensitet var mer benägna att senare rapportera icke lösta TMD-symtom.

I början av inskrivningen undersöktes de 60 TMD-patienter som ingick i studien av medicinsk radiolog, sjukgymnast, klinisk psykolog, tandspecialist i orofacial smärta, käk- och käkkirurg samt smärtläkare. Gruppen hade lidit av TMD-smärta i 13,4 år i genomsnitt. Efter möte med specialisterna fick patienterna behandlingsförslag att ta med till sin allmänläkare för uppföljning.

Inledningsvis och tre år senare fyllde patienterna i ett frågeformulär som täckte inte bara TMD-symtom och smärta utan även fysisk funktion, biverkningar som trauma och psykosociala faktorer.

Även om patienterna överlag rapporterade att de var nöjda med sin första multispecialist-utvärdering och förslag på behandling, rapporterade endast 21 procent av patienterna tre år senare att de var nöjda med uppföljningen från sin husläkare. Efter tre år rapporterade 33 procent av patienterna försämrade TMD-symtom, 26 procent förbättrade symtom och 41 procent oförändrade symtom. Forskarna noterade att de som upplevde förvärrade symtom också tidigare hade rapporterat en mycket högre lägsta och maximal smärtintensitet. 
Även denna grupp rapporterade inledningsvis en högre grad av lidande till följd av smärta. Statistisk analys visade att hög maximal smärtintensitet vid baslinjen var en signifikant prediktor för försämrade TMD-symtom vid den treåriga utvärderingen.

Eftersom Norge står inför en brist på TMD-specialister, särskilt på landsbygden, får allmänläkare och tandläkare ofta uppdraget att behandla TMD, även om de kanske saknar expertis för att göra det. Forskarna menar att behandling av svår TMD helst ska involvera ett team av specialister från både medicin och tandvård och att det faktum att man bara använde allmänläkare och tandläkare till uppföljningen kan ha bidragit till att bara tio av de 39 patienterna upplevde en förbättring.

Författarna till studien menar att behandlingen skulle kunna förbättras genom uppföljning av det tvärvetenskapliga teamet med patienter och husläkare och genom att ge patienterna möjlighet att ta ansvar för sitt eget tillfrisknande via ett rehabiliteringsprogram med återkoppling. 
De rekommenderade också ytterligare forskning om hantering av stress hos patienter med kronisk smärta som en faktor för bättre behandlingsresultat.
Studien “High pain intensity is a risk factor of non-resolving TMD: A three-year follow-up of a patient group in a Norwegian interdisciplinary evaluation program”, publicerades 2 maj 2022 i Journal of Pain Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement