Hög sjukfrånvaro inom tandvården

Search Dental Tribune

Hög sjukfrånvaro inom tandvården

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tandsköterskorna har den högsta sjukfrånvaron i dentalbranschen.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

måndag, 8. augusti 2022

save

STOCKHOLM. Försäkringskassan presenterade under sommaren siffror över sjukskrivningar i olika yrken, branscher och sektorer under 2021. Det största antalet sjukfall finns alltjämt inom vård- och omsorgsyrkena som har fått dra ett tungt lass under pandemin. I den gruppen ingår även yrkeskategorin tandsköterskor.
Lägst antal sjukfrånvarodagar i dentalbranschen har tandteknikerna.

Vård- och omsorgspersonal är den grupp i samhället som har den högsta sjukfrånvaron, enligt Försäkringskassan.
Inom dentalbranschen är antalet sjukdagar relativt högt inom vissa yrken, betydligt lägre i andra.

Lägst antal sjukdagar har tandteknikerna.
I snitt är en tandtekniker sjuk 8 dagar per år. Uppdelat på kön var det 10,7 sjukdagar för kvinnor, och 5,8 sjukdagar för män under förra året.
Tandläkare hade en något högre sjukfrånvaro än tandtekniker, i snitt 9,3 arbetsdagar per år. Här är skillnaden stor mellan kvinnor och män.
11,9 dagar för kvinnor och 5,5 dagar för män. För tandhygienister är motsvarande siffra 11,7 dagar per år och för tandsköterskor 12,9. Här finns ingen statistik som separerar könen. De siffrorna kan jämföras med genomsnittet för alla yrkeskategorier i Sverige som under 2021 var 8,6 dagar. 11,4 dagar för kvinnor och 5,8 dagar för män.
Trots de senaste årens pandemi har sjukfrånvaron i Sverige sjunkit sedan 2016, då var snittnivån var 10,6 dagar per år.
Generellt har privatanställda något lägre sjukfrånvaro än kommunal- och statsanställda.

Försäkringskassan "Fortfarande störst antal sjukfall inom vård- och omsorg"

Dental 24: Oroväckande hög sjukfrånvaro inom tandvården

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement