Den mentala hälsan hos tandläkare och tandhygienister under pandemin undersökt i ny studie

Search Dental Tribune

Den mentala hälsan hos tandläkare och tandhygienister under pandemin undersökt i ny studie

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Symptomen på ångest och depression varierade under pandemin. Foto: Robert Petrovic/Shutterstock.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

fredag, 29. juli 2022

save

CHICAGO, USA: I en amerikansk studie har forskare nyligen utvärderat den mentala hälsan hos tandläkare och tandhygienister under covid-19-pandemin.
De fann att tandvårdspersonal upplevde olika grader av symtom på ångest och depression under topparna av viruspandemin. Studien visar också att tandvårdspersonal som hade vaccinerat sig visade en lägre förekomst av ångestsymtom jämfört med ovaccinerade.

Studien är ett forskningssamarbete mellan American Dental Association (ADA) och American Dental Hygienists’ Association (ADHA) och genomfördes från juni 2020 till juni 2021 och omfattade 8 902 personer..
Under studieperioden rapporterade 17,7 % av tandvårdspersonalen ångestsymtom, 10,7 % rapporterade depressionssymtom och 8,3 % rapporterade symtom på både ångest och depression.

Tandhygienister hade en högre förekomst av både ångest och depression under studien än vad tandläkare uppvisade. Symtomfrekvensen för depression (max. 17,3 %) och ångest (max. 28,3 %) var högst i slutet av 2020 men minskade igen 2021. Tandläkarnas depressionssymtom var i stort sett oförändrad under hela året, och deras symtom på ångest minskade kraftigt under den andra hälften av studieperioden.
I slutet av studieperioden visade 11,8 % av tandläkarna och 12,4 % av hygienisterna symtom på ångest, och 8,1 % av tandläkarna och 8,4 av tandhygienisterna visade symtom på depression.
"Intressant nog rapporterade tandvårdspersonal lägre frekvens av ångest- och depressionssymtom än allmänheten, trots att de var i frontlinjen och tillhandahöll munsjukvård under pandemin," skriver medförfattaren Dr Stacey Dershewitz, adjungerad professor i klinisk psykologi och chef för Center Clinic vid George Washington University Professional Psychology Program, i ett pressmeddelande.
"Om pandemin fortsätter är det ytterst viktigt att tandvårdspersonal utvecklar sin förmåga att känna igen och ta itu med tecken och symtom på psykiska tillstånd hos sig själva och sina kollegor, att främja hälsosamma arbetsmiljöer och minska stresspåverkan”, menar hon.

Enligt forskarna var det en viss lättnad för deltagarna att få covid-19-vaccinet. Uppgifterna visade att ovaccinerad tandvårdspersonal drabbades av betydligt fler ångestsymtom (20,6 %) jämfört med tandvårdspersonal som var helt vaccinerad (14,1 %).
"Förhoppningen är att detta bara är det första av många steg för att övervaka mentalt välbefinnande för hela munvårdsteamet", kommenterade medförfattaren Dr JoAnn Gurenlian, chef för utbildning och forskning för ADHA. "Det finns mycket arbete att göra för att ta bort hinder för behandling och prioritera välbefinnande hos dem som arbetar med munvård, samt titta på framtida forskning kring bidragande faktorer till psykisk ohälsa som kan vara unika för dessa yrken", konstaterade hon.

"Som medlemmar av tandläkarkåren är vi engagerade i att förbättra munhälsa hos våra patienter och samhällen. Dessutom måste vi som hälso- och sjukvårdspersonal vara engagerade i vår egen hälsa och välbefinnande för att på bästa sätt ta hand om andra, säger medförfattaren Prof. Maria L. Geisinger, chef för det avancerade utbildningsprogrammet i parodontik vid tandläkarhögskolan vid universitetet av Alabama i Birmingham.

Studien, med titeln "USA:s tandvårdsarbetares mentala hälsa under covid-19-pandemin", publicerades gemensamt i augusti 2022-numren av Journal of the American Dental Association och Journal of Dental Hygiene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement